สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content
 
  การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตรายปี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตรายไตรมาส