หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดภูเก็ต

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด โดยมี นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อชี้แจงภาระกิจของหน่วยงานในสังกัดในกระทรวงแรงงาน อาทิ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกิอบการกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน การจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560