สรจ.ภูเก็ต ร่วมออกเยี่ยมมัสยิดช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2560

 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตออกเยี่ยม และมอบของที่ระลึกให้แก่มัสยิดช่วงเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดดารุลเอี๊ยซาน บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ไฟล์แนบขนาด
64397.jpg130.84 KB
64401.jpg139.03 KB
64402.jpg202.14 KB