สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต