การประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต

             เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยมีนายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ  แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และประสานการดำเนินงานการจ้างงานเร่งด้วนประจำปี 2561