โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

        เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ  แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จำนวน 200 ต้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต