สำนักงานแรงงานแรงงานร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต โบว์สิ่ง สานสัมพันธ์ ร่วมภาครัฐและเอกชน

           เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.นานสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 กีฬาโบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ ร่วมภาครัฐและเอกชน ณ ซีเอสโบว์     ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต