จุลสาร

 

จุลสารสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

ประจำเดือนตุลาคม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจำเดือนพฤศจิกายน

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

ประจำเดือนธันวาคม

 

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

ประจำเดือนมกราคม 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6

ประจำเดือนมีนาคม

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

ประจำเดือนเมษายน

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ประจำเดือนพฤษภาคม

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9

ประจำเดือนมิถุนายน

 

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10

ประจำเดือนกรกฎาคม

  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 11

ประจำเดือนสิงหาคม

   

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 12

ประจำเดือนกันยายน

 

 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ