Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางรษิกา ชาญณรงค์

นางรษิกา ชาญณรงค์

แรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 4/2565

รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 4/2565

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Satisfaction Survey

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP