Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาววรวลัญช์  วริษฐ์พุฒิเมธ

นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ

แรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแกนนำ อสร.ภูเก็ต ครั้งที่ 4/2567

ประชุมแกนนำ อสร.ภูเก็ต ครั้งที่ 4/2567 New

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Satisfaction Survey

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP