Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์

นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์

แรงงานจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Labor Office City Hall, Mueang District, Phuket Province 83000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP