Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 (มกราคม – ธัันวาคม)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameเล่มสถานการณ์แรงงาน รายปี 2561

ขนาด : 7837.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 27 ธ.ค. 2562
TOP