Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ค ประจำปี 2560

pll_content_description

 

 

             วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต อ.ถลาง จ. ภูเก็ต  และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งสาธิตการใช้ถังดับเพลิงให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบถังดับเพลิงให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต เพื่อ บำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อส่งเสริมแรงงาานสัมธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

 

 

 

 

 

TOP