Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับเอกอัครราชฑูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย

pll_content_description

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับเอกอัครราชฑูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย เนื่องด้วย นายอับดุล ฮัย (H.E. Mr. Mohammed Abdul Hey) เอกอัครราชฑูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานต้อนรับ
TOP