Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบนายกสมาคมประมงจังหวัด และแกนนำกลุ่มอวนล้อมในจังหวัดภูเก็ต

pll_content_description

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค. 2561 หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ได้เข้าพบ นายกสมาคมประมงจังหวัดภูเก็ต และแกนนำกลุ่มอวนล้อม กำหนดนัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ต่างๆ จากตัวแทนชาวประมง ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ยูเนี่ยน (ชั้น 4) จ.ภูเก็ต 

TOP