Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563”

pll_content_description

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563” เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

TOP