Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

แรงงานนอกระบบ ปี 2559

ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2560

แรงงานนอกระบบ ปี 2558

ครั้ง เผยแพร่โดย 13 พ.ค. 2559
TOP