Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

การว่างงานไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ส.ค. 2559

การว่างงานไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 ส.ค. 2559

การมีงานทำ ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 ส.ค. 2559

กำลังแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 พ.ค. 2559

แรงงานนอกระบบ ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 พ.ค. 2559
TOP