Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ...

TOP