Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

กำลังแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน )

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 พ.ย. 2560

อัตราการมีงานทำ ไตรมาส 1 ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 11 พ.ค. 2560

การมีงานทำ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2560

แรงงานนอกระบบ ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2560
TOP