Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

การยื่นรับเงินประกันเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)

pll_content_description

ด้วยสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี สำนักงานประจำประเทศไทย ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2563) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)  จำนวน 3,770 คน (ประกันไม่เกิน 3 ปี จำนวน 1,440 คน และ ประกันเกิน 3 ปี จำนวน 1,830 คน) รายละเอียดรายชื่อแรงงานที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบ Intranet กระทรวงแรงงาน/จดหมายเวียน ตามหัวข้อดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินประกัน_ข้อมูล ณ 3 มกราคม 2563
  2. แบบฟอร์มและวิธีการยื่นเงินประกันเกิน 3 ปี
  3. แบบฟอร์มและวิธีการยื่นเงินประกันไม่เกิน 3 ปี
  4. แบบฟอร์มกรณีไม่มีรายชื่อและวิธียื่นรับเงินประกัน

ไฟล์แนบ:

pll_file_name467851

ขนาด : 126.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 5 ก.พ. 2563
TOP