Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี

pll_content_description

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1.1

ขนาด : 110.8 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563

pll_file_name1.2

ขนาด : 98.27 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563

pll_file_name1.3

ขนาด : 94.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563
TOP