Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวก้บการขอรับใบอนุญาติทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี

pll_content_description

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1

ขนาด : 273.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 6 ก.พ. 2563

pll_file_name2

ขนาด : 321.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 6 ก.พ. 2563
TOP