Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวรุ่งรวี ศรอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรม “การลดใช้พลังงานใน ภาครัฐ และ การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name164 อบรมพลังงาน 20.7

ขนาด : 4746.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.ค. 2564
TOP