Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “เผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME – GP @ ภูเก็ต)”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name211 พิธีเปิดSME 25.11

ขนาด : 5125.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 พ.ย. 2564
TOP