Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต และนายอาฟีฟีย์ แวโดยี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน ตำบลเกาะแก้ว ลงพื้นที่ “รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 ลงมา จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้แรงงานได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกันและ แก้ไขปัญหา ในสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร กิจการจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name132 รณรงค์ยาเสพติด 10.6

ขนาด : 5301.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 มิ.ย. 2564
TOP