Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวกษมา ดือราปู นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดและศูนย์บูรณาการแก้ไข สถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP