Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2564

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameปกรายงานสถานการณ์ ปี2564

ขนาด : 5947.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565

pll_file_nameคำนำ สารบัญ รายปี 2564

ขนาด : 285.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565

pll_file_nameinfo 4.2564

ขนาด : 286.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565

pll_file_nameสถานการณ์ รายปี 2564

ขนาด : 9573.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565

pll_file_nameqr แบบสอบถามปี 2565

ขนาด : 3.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 28 มี.ค. 2565
TOP