Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name11.9

ขนาด : 5151.81 kb
วันที่สร้าง : 11 ก.ย. 2566
TOP