Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวอรุณศิริ ชะชิกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดภูเก็ต”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name14.9

ขนาด : 4791.37 kb
วันที่สร้าง : 15 ก.ย. 2566
TOP