Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name17.

ขนาด : 3836.91 kb
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2566
TOP