Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้สูงวัยอายุยืน สุขภาพแข็งแรงจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2566

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name17

ขนาด : 5744.43 kb
วันที่สร้าง : 18 ส.ค. 2566
TOP