Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวกษมา ดือราปู นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพ การจ้างสภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name21.8

ขนาด : 6729.9 kb
วันที่สร้าง : 23 ส.ค. 2566
TOP