Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวฟารีด้า หมัดโส๊ะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม “โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ครัวเรือน”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name21.8

ขนาด : 5018.08 kb
วันที่สร้าง : 23 ส.ค. 2566
TOP