Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name380 ประชุมอัตราค่าจ้าง 23.6

ขนาด : 5158.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มิ.ย. 2565
TOP