Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2566”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name24.8

ขนาด : 4958.72 kb
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2566
TOP