Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2566”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP