Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปิด “การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ”

pll_content_description

TOP