Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2566”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name8.9

ขนาด : 4849.89 kb
วันที่สร้าง : 8 ก.ย. 2566
TOP