Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน ในโครงการ อบจ.สัญจร ที่บริเวณวัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดภูเก็ต  ได้มอบหมายให้ นายนราธิป ตาปิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต  ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  ในโครงการ “อบจ.สัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561” โดยมี นายประกอบ วงศมณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน   และประชาชนเข้าร่วม  ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

TOP