Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานแรงงาน จัดโครงการ รวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

pll_content_description

 

 

 วันนี้ (17 มกราคม 2560 ) เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต             ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต และ อาสาสมัครแรงงาน ได้รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช             มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน" เพื่อทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ทำความสะอาดสาธารณสถาน และ การบำเพ็ญกุศล) ณ วัดไชยธาราราม ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

 

TOP