Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

pll_content_description

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ:

pll_file_name5

ขนาด : 102.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563

pll_file_name5.1

ขนาด : 52.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563

pll_file_name5.2

ขนาด : 147.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563

pll_file_name5.3

ขนาด : 148.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563

pll_file_name5.4

ขนาด : 94.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ก.พ. 2563
TOP