Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แบบลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สาขาธุรกิจก่อสร้างและสาขาอุตสาหกรรมการผลิต

pll_content_description

ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำแบบลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สาขาธุรกิจก่อสร้างและสาขาอุตสาหกรรมการผลิต จึงขอให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สาขาธุรกิจก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม งานระบบและสาขาอุตสาหกรรมการผลิตลงทะเบียนโดยสามารถเข้าผ่าน QR-Code ที่แนบมา

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameแบบลงทะเบียน

ขนาด : 129.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2563
TOP