Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลตลาดเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลเทพกระษัตรีจังหวัดภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ตู้ปันสุข

pll_content_description

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลตลาดเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลเทพกระษัตรีจังหวัดภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ตู้ปันสุข จำนวน 3 แห่ง เพื่อเป็นการดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนจากภัยโควิด-19

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameตู้ปันสุข

ขนาด : 4946.33 kb
วันที่สร้าง : 21 พ.ค. 2563
TOP