Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

pll_content_description

วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ บริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ (ลานจอดรถ) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ไฟล์แนบ:

TOP