Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563” เพื่อพิจารณาขอใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

TOP