Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้่องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563

pll_content_description

วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้่องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

 

TOP