Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการเย็บหมวกบักเก็ตด้วยมือ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงารเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและบันทึกผลข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2564
TOP