Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์โยสาร(รถตู้) จำนวน 1 คัน และ รถจักรยานยนต์ 1 คัน)

30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
TOP