Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ

แรงงานจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Labor Office City Hall, Mueang District, Phuket Province 83000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 ต.ค. 2564

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 30 ก.ย. 2564

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Satisfaction Survey

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP